Şöhrat ýyldyzy

önümleri

Süzgüç kömegi we funksional doldurgyç üçin 100 200 325 mesh ak diatomit poroşok

Diatomaceous toprak esasan gadymy diatom galyndylaryndan emele gelýän biogen silis çökündi gaýalaryň bir görnüşidir.Himiki düzümi esasan SiO2az mukdarda Al-ny öz içine alýar2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K.2Ustunde2O, P.2O5we organiki maddalar.Diatomitiň esasy ulanylyşy süzgüç gurallary, doldurgyçlar, adsorbentler, katalitik göterijiler, ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materiallary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üýtgeşik aýratynlyklar

DIATOMITE
Ady Diatomit;Celatom;Selite;Diatomaceous;Diatom
Reňk Ak, çal ak, çal
Ölçegler 100 mesh, 200 mesh, 325 mesh, 400 mesh, 1250 mesh

Porokarky gözenek.
Köp dykyzlygy.
Atylylygy tygşytlamak.
Atylylyk izolýasiýasy.
Tionanmazlyk.
Ses izolýasiýasy.
Poslama garşylyk.
Suwuň gowy siňdirilmegi we güýçli geçirijiligi.

Şahadatnama

Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna, 23 tehnologiýa milli patent aldy.

cerr1

Arza

1. Pestisid senagaty: çygly poroşok, gury ýer üçin gerbisid, çyg meýdanlary üçin gerbisid we dürli biologiki pestisidler.
2. efficiencyokary öndürijilikli dökün: Ekinleriň ösmegine kömek etmek, topragy gowulaşdyrmak we ş.m.
3. Kauçuk senagaty: ulag rezinleri, rezin turbalar, üçburçluk guşaklar, rezin rulon, konweýer kemerleri, awtoulag matalary we ş.m. ýaly dürli rezin önümlerdäki doldurgyçlar.
4. Gurluşyk izolýasiýa pudagy: üçek izolýasiýasy, ýylylyk izolýasiýa kerpiçleri, kalsiý silikat termiki izolýasiýa materiallary, gözenekli briketler, ses izolýasiýasy we ýangyndan goraýan bezeg panelleri we ş.m. termiki izolýasiýa, ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýa gurluşyk materiallary, diwar ses izolýasiýa bezeg panelleri, pol plitkalar, keramiki önümler we ş.m.
5. Sementde goşundy hökmünde ulanylýar
6. Plastmassa;Kagyz;Boýag örtükleri;Iýmit / ot-iým;Polishing we sürtülme senagaty;Deri we emeli deri senagaty;Lagym arassalaýyş pudagy we ş.m.

Diatomiti ulanmagyň artykmaçlyklary: PH bahasy bitarap, zäherli däl, asma öndürijiligi, güýçli adsorbsion öndürijiligi, köp agramly ýagtylyk, ýagyň siňdiriliş derejesi 115%, 325 meshde inçe --- 500 mesh, birmeňzeşligi garyşdyrmak gowy, ulanylanda bolmaz oba hojalygy tehnikasynyň turbasyny ýapyň, toprakda nemlendiriji, boş toprak oýnap biler, netijeliligiň we dökün täsiriniň wagtyny uzaldyp, ekinleriň ösmegine kömek edip biler.

FIZIKI MÜMKINÇILIKLER

Himiýa aýratynlyklary

Baha

QHWX020 #

SiO2

≥90.1%

Reňk / Daş görnüş

Gülgüne inçe poroşok

Al2O3

≤4%

Düşündiriş

Hasaplandy

Fe2O3

.51.5%

Aýratyn agyrlyk güýji

2,3 g / sm³

CaO

≤0.6%

Çyglylyk

≤1.0%

MgO

≤0.5%

Ot almagyň ýitgisi

≤3.8%

Beýlekiler

≤0.8%

PH

7-9

Pb, mg / kg

<0.3

PH Slurry

9.20-10.20

Suwuň tapawudy

<25mg / l

Köp dykyzlygy

0,38-0,45 g / sm³

Arsenit

<4 ppm

Orta bölejikleriň ululygy

5-10μm

Agyr metal

<0,005%

325 Meşde saklanýar

≤2% -4%

XaOH çözgüdi

45% -75%

Agramy boýunça suwuň siňdirilmegi

≤180

HCI çözgüdi

3.0% -6.0%

Agramy boýunça ýagyň siňdirilmegi

100-150 (%)

Ygalyň tizligi

≤35-55 (ml / sag)

Döwülme derejesi

1.42-1.55

Çekişme derejesi

900-1380 C.

Programma aralygy Hapalanmagy arassalamak üçin siňdiriji material Nebit, suw, tozan, ýangyç bekedi, duralga, awtoulag ýoly, gämi we awtoulag üçin ammaryň syzmagy, ýerüsti önümçilik ussahanasy, hökümetleriň Wok meýdançasy we myhmanhanalar funksiýalary goşundylary katalizator, guýma Demir turba örtügi, pestisid, dökün, rezin, plastmas film, boýag, palto, sement, kagyz, üweýji, aýna polat, ot-iým, iýmit, keramika, ýuwujy serişde, diş materiallary, dargadyjy serişde, kosmetika, diş pastasy, iýmit, polýak, oba hojalygy himiýasy , insektisid Beýleki umumy ulanylyş.

Pestisidler

Kauçuk

Tohum

Gurluşyk izolýasiýasy

Sement

Plastmassa

Spesifikasiýa

100 mesh, 200 mesh, 325 mesh, 400 mesh, 1250 mesh.

100 mesh

200 mesh

325 mesh

400 mesh

1250 mesh

Gaplamak

Talap boýunça 25kg / sumka we jambbo halta.

Zawod gezelenji

Müşderi sanawy we sergi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary