Şöhrat ýyldyzy

önümleri

Gyzgyn satuw Phlogopite bürünç mika

Bürünç mika diýlip atlandyrylýan Phlogopit, adatça sarymtyl-goňur ýa-da gyzyl-goňur reňklerde açyk şöhle bilen, käbiri çal-ýaşyl reňkde bolýar.Onuň ýarylýan tekizliginde ajaýyp şöhle ýa-da submetal şöhle bar.Phlogopite pseudo-altyburç kristal ýa-da gysga silindr görnüşidir.Phlogopit, ýokary izolýasiýa güýji we uly elektrik garşylygy, pes elektrolit ýitgisi, oňat arka garşylygy we korona garşylygy ýaly ajaýyp dielektrik häsiýetlere eýedir.Ajaýyp berkligi, ýokary mehaniki güýji, ýokary temperatura we çylşyrymly temperaturanyň üýtgemegine we kislota we aşgazana garşylygy barada aýdylanda, flogopit ýylylyga çydamly izolýasiýa materiallarynda, agyr poslama garşy örtüklerde, ýangyna garşy örtüklerde we çydamly materiallarda we awiasiýada giňden ulanylýar. we radio pudagy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üýtgeşik aýratynlyklar

PHLOGOPITE

Gatlak gurluş

Himiki garşylyk

Pes ýylylyk geçirijiligi

Atylylyk durnuklylygy

Sürtülme pes koeffisiýenti

Wibrasiýa damping (akustika)

Çeýe

Phlogopite suraty

Himiki düzümi

Element

SiO₂

Al₂O₃

K₂O

Na₂O

MgO

CaO

TiO₂

Fe₂O₃

S + P.

Mazmuny (%)

40.6-48.5

10.8-19.8

8.2-9.8

0.6-0.7

20.5-23.8

0.4-0.6

0.8-0.9

1.5-7.5

0.02

Fiziki eýeçilik

Malylylyk garşylygy (℃)

Mohs gatylygy

Dykyzlygy (g / sm3)

Dielektrik güýji(KV / mm)

Dartyş güýji (MPa)

ModulyElastictiy(10)6Pa)

Eriş nokady (℃)

800-900

2.65

2.70-2.85

122

157-206

1395-1874

1375

Gaýtadan işlemek tehnologiýasy

Mika poroşokynyň iki önümçilik prosesi bar: gury üwemek we çygly üwemek.Bu iki önümi öndürmek üçin öz zawodlarymyz bar.

Gury ýer mika tozy, mikanyň tebigy häsiýetini üýtgetmän fiziki üwemek arkaly öndürilýär.Productionhli önümçilik prosesinde hilini kepillendirmek üçin jemi ýapyk doldurma ulgamyny kabul edýäris.Barlag işinde, bölejikleriň birmeňzeş paýlanyşyny we durnukly hilini üpjün etmek üçin eýeçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny hem ulanýarys.Iň oňat öndürijiligi barada aýdylanda, gury ýer Muskowit süýümli sement gurluşyk panelleri / diwar tagtalary, plastmassa, rezin, boýag, örtük, kebşirleýiş elektrodlary, nebit burawlaýyş we tormoz torlary ýaly dürli önümleri öndürmekde giňden ulanyldy.

Gury Gury ýer prosesi

gury gaýtadan işlemek-tehnologiýa1

Çygly ýer mika tozy, arassalamak, ýuwmak, arassalamak, çygly üwemek, guratmak, barlamak we bahalandyrmak ýaly birnäçe proses arkaly tebigy mika çişlerinden öndürilýär.Üýtgeşik önümçilik prosesi mikanyň list gurluşyny saklaýar, şonuň üçin çygly ýer mika uly radius galyňlygy, gum we demir düzümi, ýokary arassalygy, aklygy we ýalpyldawuklygy bilen tapawutlanýar.Çygly ýer mikasynyň özboluşly aýratynlygy ony boýag, örtük önümçiligi, rezin, plastmassa we keramika ýaly pudaklarda giňden ulanýar.Esasanam önümiň elektrik güýjüni, berkligini, ýylylyga garşylygyny ýokarlandyrmak we galyndylaryň gysylmagyny we bahasyny azaltmak has täsirli.

● Çygly ýer prosesi

çygly gaýtadan işlemek tehnologiýasy.

Şahadatnama

Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna, 23 tehnologiýa milli patent aldy.

cerr1

Arza

Atylylyga çydamly materiallar, refrakter materiallar, agyr poslama garşy örtükler, ýangyna garşy örtükler, awiasiýa we radio pudagy.

Plastmassa

Kauçuk

Örtükler

Boýaglar

Diwar tagtalary

Keramika

Nebit burawlamak

Kosmetika

Spesifikasiýa

4-6 mesh, 6-10 mesh, 10-20 mesh, 20-40 mesh, 100mesh, 200mesh, 325mesh, 600mesh, 1000mesh, 1250mesh, 2000mesh, 3000mesh.

4-6 mesh

200 mesh

325 mesh

1000 mesh

Gaplamak

Köplenç paket 25 kg PP sumka / kagyz halta, 500kg ~ 1000kg jambbo halta.Şeýle hem talap edilişi ýaly düzüp biler.

Zawod gezelenji

Müşderi sanawy we sergi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň