Şöhrat ýyldyzy

Müşderi zawodymyza baryp görýär

Recentlyakynda zawodymyza bir koreý müşderisi geldi.Phlogopite 325 mesh gözleýärler. 

Phlogopit, ýokary izolýasiýa güýji we uly elektrik garşylygy, pes elektrolit ýitgisi, oňat arka garşylygy we korona garşylygy ýaly ajaýyp dielektrik häsiýetlere eýedir.Ajaýyp berkligi, ýokary mehaniki güýji, ýokary temperatura garşylygy we düýpli temperaturanyň üýtgemegine we kislota we aşgazana garşylygy barada aýdylanda, flogopit ýylylyga çydamly izolýasiýa materiallarynda, agyr poslama garşy örtüklerde, ýangyna garşy örtüklerde we çydamly materiallarda we awiasiýada giňden ulanylýar. we radio pudagy.

Olaryň ulanylyşy plastmassadaky reňk doldurgyçlary üçin ulanylýar, has tehniki senesi ýok, diňe hasaplanmadyk tebigat materiallaryndan edilmeli.

tehniki

Tehnologlarymyz önümçilik prosesini sabyrlylyk bilen düşündirýärler we müşderiler üçin soraglara jogap berýärler.

güýçli aksiýa

Soňra müşderi ammarymyza baryp gördi.Güýçli saklaýyş kuwwatymyza serediň.

 

Müşderilere islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.


Iş wagty: 21-2023-nji fewral