Şöhrat ýyldyzy

Baidu Browers tarapyndan söhbetdeşlik

Golaýda “Baidu Browers-china” iň uly “Browers” ​​kompaniýamyz bilen söhbetdeşlik geçirýär.

söhbetdeşlik

Söhbetdeşlikde, dolandyryjymyz geljekdäki ösüş tendensiýalary we önümlerimizi web sahypasynda nädip satmalydygy barada gürleşýär.

 

Özboluşly aýratynlyklary bolan tebigy ýagdaýda ýüze çykýan mineral Mika, dürli pudaklarda durnuklylygy we täzeligi üpjün eder.Gurluşyk pudagyndan gözellik pudagyna çenli mika ägirt uly potensiala eýe bolan köpugurly materialdyr.Dünýä has durnukly we ekologiýa taýdan arassa çözgütleri gözleýänligi sebäpli, mika kärhanalar üçin täzelenip bilýän we ekologiýa taýdan amatly warianty üpjün edýär.

Geljekdäki ösüş meýilleri
Mikanyň geljegi täzelenip bilýän energiýa, elektronika we biodegrirlenip bilinýän gaplama ýaly ösüp barýan bazarlarda öz potensialyny öwrenmekden ybarat.Gaýtadan dikeldilýän energiýada mika, ýel turbinalary üçin izolýasiýa materialy hökmünde ulanylýar, energiýanyň netijeliligini ýokarlandyrmaga we uglerod zyňyndylaryny azaltmaga kömek edýär.Elektronika pudagynda mika elektron enjamlarynda möhüm komponentler bolan kondensatorlary öndürmekde ulanylýar.Mundan başga-da, mika biodegrirlenip bilinýän gaplamak, galyndylary azaltmak we adaty gaplama materiallaryna durnukly alternatiwany üpjün etmek üçin mümkin material hökmünde öwrenilýär.

Marketing strategiýasy
Internet mika ýaly durnukly önümleri satmak üçin güýçli gural boldy.Kompaniýalar, mika esasly önümleri barada habarlylygy ýokarlandyrmak üçin sosial media, gözleg motory optimizasiýasy we mazmun marketingi ýaly onlaýn kanallardan peýdalanyp bilerler.Mikanyň ekologiýa taýdan arassalygyny we köp taraplydygyny görkezmek bilen, kompaniýalar müşderilere materialyň artykmaçlyklary, islege itergi bermek we täze bazar döretmek barada bilim berip bilerler.


Iş wagty: 28-2023-nji fewral