Şöhrat ýyldyzy

önümleri

Önümçilik derejeli rezin, keramika, plastmassa üçin ýokary derejeli Talcum tozy

Talcum poroşoky, Raymond degirmeni we beýleki ýokary basyşly degirmen bilen talky üwemek arkaly ýasalýar.

Aklyk: 85-96%.

Talc ajaýyp fiziki we himiki aýratynlyklara eýedir: ýaglamak, ýapyşyklyga garşy, akym kömegi, ýangyna garşylyk, kislota garşylygy, izolýasiýa, ýokary ereýän nokat, himiki hereketsizlik, gowy gizlemek güýji, ýumşaklyk, gowy şöhle, güýçli siňdiriş we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üýtgeşik aýratynlyklar

TALKUM

Önümiň beýany

Talgyň esasy düzüm bölegi, suwuň düzümindäki magneziý silikat, molekulýar formulasy Mg3[Si4O10] (OH)2.Talc monoklin ulgamyna degişlidir.Kristal käwagt görünýän pseudohexagonal ýa-da rombiki.Adatça ykjam, köpçülikleýin, ýaprak görnüşli, radial we süýümli agregatlardyr.Reňksiz, aç-açan ýa-da ak, ýöne az mukdarda hapalar sebäpli açyk ýaşyl, sary, goňur ýa-da açyk gyzyl bolýar;ýarylýan ýeri merjen ýalpyldawukdyr.Gatylyk 1, aýratyn agyrlyk güýji 2.7-2.8.

Aýratynlyk
Talcum tozy, ýaglamak, ýangyna garşylyk, kislota garşylygy, izolýasiýa, ýokary ereýän nokat, himiki hereketsizlik, gowy örtük güýji, ýumşaklyk, gowy şöhle, güýçli adsorbsiýa we ş.m. ýaly ajaýyp fiziki we himiki aýratynlyklara eýedir, sebäbi talgyň kristal gurluşy gatlakly , terezä we ýörite ýaglanmaga bölünmek meýli bar.

Şahadatnama

Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna, 23 tehnologiýa milli patent aldy.

cerr1

Arza

1. Himiki derejesi
Kauçuk, plastmassa, boýag we örtük we beýleki himiýa pudaklarynda ulanylyp bilner.Dolduryjylar hökmünde önümiň görnüşiniň durnuklylygyny ýokarlandyryp, dartyş güýjüni, gyrkym güýjüni, egrem-bugram güýjüni, basyş güýjüni ýokarlandyryp, deformasiýany, uzalmagy, ýylylyk giňelme koeffisiýentini, ýokary aklygy, bölejikleriň ululygynyň birmeňzeşligini we ýaýramagyny ýokarlandyryp biler.

2. Keramiki dereje
Highokary ýygylykly farfor, simsiz elektrik farfor, dürli senagat keramikasy, binagärlik keramikasy, gündelik ulanylýan keramika we keramiki syrçalar we ş.m. ýasamak üçin ulanylyp bilner.

3. Kosmetika derejesi
Kosmetika pudagy üçin gowy doldurgyç.Köp mukdarda kremnini öz içine alýar.Infragyzyl şöhläni petiklemek funksiýasyna eýedir, şonuň üçin gün şöhlesiniň we kosmetikanyň infragyzyl şöhleleriniň işleýşini ýokarlandyrýar.

4. Kagyz ýasamak derejesi
Highhli ýokary we pes derejeli kagyz senagaty önümleri üçin ulanylyp bilner.Aýratynlyklary: kagyz ýasaýan poroşok ýokary aklygyň, durnukly granularyň we aşgazanyň pes aşgazan aýratynlyklaryna eýedir.

5. Lukmançylyk iýmit derejesi
Lukmançylyk we azyk senagatynda ulanylýan goşundy.Aýratynlyklary: zäherli däl, tagamsyz, ýokary ak, oňat çydamlylyk, güýçli ýalpyldawuk, ýumşak tagam, tekiz aýratynlyklar.

6. Iň oňat talkum tozy
Gradeokary derejeli boýag örtügi, plastmassa, kabel kauçuk, kosmetika, mis kagyz örtük, dokma çalgy we ş.m.

TALK POWER (Keramika, Kagyz ýasamak derejesi)

Meş

200M

325M

500M

800M

Aklyk (%)

85

88

90

95

SiO2(%)

58

59

60

61

MgO (%)

28

29

30

31

CaCO3(%)

0.8

1

1

1.5

Al2O3 (%)

3

2

2

1

Fe2O3 (%)

1.5

0.8

0.5

0.3

Çyglylyk (%)

≤0.5

≤0.5

≤0.5

≤0.5

1000 at (%) -de ot almagyň ýitmegi

8

7

7

6

PH bahasy

7 ~ 9

7 ~ 9

7 ~ 9

7 ~ 9

Talcum tozy7

Plastmassa

Örtükler

Kauçuk

Boýaglar

Lukmançylyk

Keramika

Kagyz ýasamak

Kosmetika

Spesifikasiýa

200 mesh, 325 mesh, 600mesh, 800mesh, 1250mesh, 2000mesh, 5000mesh we 8000mesh.
Aklygy: 85% -den 96% -e çenli.

500 mesh

800 mesh

1250 mesh

1600 mesh

2000 mesh

4000 mesh

Gaplamak

Köplenç paket 25 kg PP sumka / kagyz halta, 500kg ~ 1000kg jambbo halta.Şeýle hem talap edilişi ýaly düzüp biler.

Zawod gezelenji

Müşderi sanawy we sergi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň