Şöhrat ýyldyzy

önümleri

Çig altyn çig wermikulit ýa-da kümüş wermikulit

Wermikulit tebigy, zähersiz, organiki däl silikat mineraldyr, çig magdany mika meňzeýär.Wermikulit gidrotermiki üýtgemeler ýa-da minerallaryň howasy bilen emele gelýär, adatça biotit we flogopit.Gyzdyrylanda sülek ýaly giňelýär.Wermikulit çig wermikulite bölünýär we tapgyrlaýyn giňeldilen wermikulit bolýar we reňkine görä altyn wermikulit, kümüş ak vermikulit, süýtli ak wermikulit ýaly bölünip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Wermikulit flak, wermikulit çig magdanyň ady we gözlenmedik wermikulitiň umumy ady.Wermikulit gazylansoň, hapalar aýrylýar we wermikulitiň üstü ýalpyldawuk bolýar.Şonuň üçin oňa wermikulit flak diýilýär, oňa çig magdan vermikulit, çig wermikulit, giňeldilmedik wermikulit we köpükli wermikulit hem diýilýär.

Çig wermikulit tebigy mineral, zäherli däl, mineralyň täsiri astynda ýokary temperaturada giňelýär.Portlanda degişli bolan alternatiw seýrek mineral.Kristal gurluşy, mika ýaly görnüşinden monokliniki.Käbir granit gidratly wermikulit emele gelýär.Ion alyş-çalyş wermikulit ukyby, topragyň iýmitlenmegi uly rol oýnaýar. Wermikulit gurluşyk materiallary, adsorbentler, ýangyna garşy izolýasiýa, mehaniki çalgy, toprak kondisioneri we ş.m. ulanylyp bilner.

Çig Wermikulit täze7

Spesifikasiýa

Ölçegi

Dykyzlygy

Çyglylyk

Giňeldiş nyrhy

0,3-1 mm

2.4-2.7g / cm³

Maksimum 3%

6-20 gezek

1-2 mm

2.4-2.7g / cm³

Maksimum 3%

7-20 gezek

2-4 mm

2.4-2.7g / cm³

Maksimum 3%

7-20 gezek

4-8 mm

2.4-2.7g / cm³

Maksimum 3%

7-20 gezek

Wermikulitiň görnüşleri

Altyn çig wermikulit Kümüş çig wermikulit
0,3-1mm 0,3-1mm
1.5-2.5mm 1-2mm
2,5-6mm 2-4mm
3-8mm 4-8mm
Beýleki spesifikasiýa: 20-40 mesh, 60mesh, 80mesh, 100mesh, 325mesh we ş.m.

Wermikulitiň himiki düzümi

Altyn Wermikulit elementi SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 K2O
mazmuny% 43.75 15.55 15.8 1.32 8.98 1.67 5.19

Wermikulit gaýtadan işlenildi

Wermikulit zerur bölejikleriň ululygyna görä siňdirilmezden ozal ýa-da soň degirmen bolup biler.Şeýle üwelen ýa-da ýerüsti material ses siňdiriji örtük öndürmek üçin ulanylyp bilner;Kondensasiýa gözegçilik boýaglary;Performanceokary öndürijilikli gazetler we möhürler we organiki köpükleriň we beýleki polimer esasly ýangyna garşylygy ýokarlandyrmak üçin.Exfolýasiýa edilen wermikulit ahyrky ulanylyşyna görä reňklenip bilner.

Şahadatnama

Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna, 23 tehnologiýa milli patent aldy.

cerr1

Arza

Oba hojalygy
Topragy gowulaşdyrmak ýa-da toprak ýetmezçiligini düzetmek (meselem, toýun topraklaryny ýeňilleşdirmek).
Wermikulit dökün daşaýjy we giňeldiji hökmünde ulanylýar.
Giňeldilen wermikulit üçegiň ösmegini höweslendirmek üçin oňat serişdedir.
Giňeldilen wermikulit gidroponika ösýän ulgamyň esasy elementidir.

Senagat
Gazetler ýa-da möhürler;Ojakdan goramak
Gaplamak üçin materiallar;Haýwan iýmitleri
Sürtülme çyzyklary;Çekişýän önümler
Polat zawodlarynda we zawodlarda izolýasiýa

Gurluşyk
Bitum bilen örtülen wermikulit plitalary
Gurluşyk örtükleri;Lighteňil konkretler
Boş doldurma izolýasiýasy;Wermikulit gipsleri
Ojakdan goraýan tagta

Sukkulentler

Kesik

Haýwanlary çykarmak

Haýwanlary çykarmak

Ösümlik ekişi

Toprak bilen garmaly

Spesifikasiýa

1-2mm, 0,3-1mm, 20-40 mesh.

1-2mm

0,3-1mm

0,3-1mm

20-40 mesh

Gaplamak

1.0mt-1,2mt jumbo halta.Talap boýunça düzülip bilner.

Zawod gezelenji

Müşderi sanawy we sergi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň